• Nuevo calendario

    A partir de ahora, a través del calendario de Vennmón, podréis consultar y guardar en vuestro calendario personal todas las actividades programadas. Esperamos que esta herramienta, que nace con la intención de ayudaros a planificar vuestro tiempo, os permita disfrutar todavía más de nuestra asociación. Ir a vennmón calendario Continue Reading
  • New calendar

    From now on, through the Vennmón calendar, you can check and save in your personal calendar all scheduled activities. We hope that this tool, created with the intention of helping you plan your time, will allow you to enjoy even more of our association. Go to Vennmón calendar Continue Reading
  • Nou Calendari

    A partir d'ara, a través del calendari de Vennmón, podreu consultar i guardar en el vostre calendari personal totes les activitats programades. Esperem que aquesta eina, que neix amb la intenció d'ajudar-vos a planificar el vostre temps, us permeti gaudir encara més de la nostra associació. Anar a Vennmón calendari Continue Reading