• Paths of slaves

  There are two stages of slaves in Barcelona. One in the Middle Ages, when the slaves meant 10% of the city's population. The other is linked to the commercial activity that was generated with the American colonies at the end of the s. XVIII and in which the figure of "negrer" arose, who captured the [...] Continue Reading
 • Camins d’esclaus

  Hi ha dos períodes d'esclaus a Barcelona. Un a l'Edat Mitjana, quan els esclaus significaven el 10% de la població de la ciutat. L'altra està vinculada a l'activitat comercial que es va generar amb les colònies americanes a finals del s. XVIII i en la qual va sorgir la figura del "negrer", qui capturava els [...] Continue Reading
 • Caminos de esclavos

  Existen dos etapas de esclavos en Barcelona. Una en la Edad Media, cuando los esclavos significaban el 10% de la población de la ciudad. La otra está vinculada a la actividad comercial que se generó con las colonias americanas a finales del s XVIII y en la que surgió la figura del "negrero", quien capturaba [...] Continue Reading
 • Poblenou, orchards and factories

  On this route, we suggest you discover how this emblematic Barcelona quarter went from being a site full of orchards to an industrial area that ended up being known as "the Catalan Manchester". Cradle of workers' and trade unionist  movements. Its streets hide more than one story to discover as some of the illustrious graves [...] Continue Reading
 • Poblenou, horts i fàbriques

  En aquesta ruta us proposem descobrir com aquesta emblemàtica barriada de Barcelona va passar de ser un solar ple d'horts a una zona industrial que va acabar sent coneguda com "el Manchester català". Cuna de moviments obrers i sindicalistes. Els seus carrers amaguen més d'una història per descobrir com algunes de les tombes il·lustres del [...] Continue Reading
 • Poblenou, huertos y fábricas

  En esta ruta os proponemos descubrir como esta emblemática barriada de Barcelona pasó de ser un solar plagado de huertos a una zona industrial que acabó siendo conocida como “el Manchester catalán”. Cuna de movimientos obreros y sindicalistas. Sus calles esconden más de una historia por descubrir. La idea es descubrir algunas  tumbas ilustres en [...] Continue Reading
 • Descubriendo a Puig i Cadafalch

  Salida donde repasaremos la figura de Josep Puig i Cadafalch, arquitecto de referencia del modernismo. Visitaremos sus principales obras en el Eixample barcelonés: la historia de sus propietarios, el simbolismo de las fachadas y entraremos en varias fincas si son abiertas. Descubre Puig i Cadafalch en estado puro. Estado: REALIZADO Fecha:  10 de junio del [...] Continue Reading
 • Discovering Puig i Cadafalch

  In this cultural route we will review the figure of Josep Puig i Cadafalch, architect of reference of modernism. We will visit its main worl in the Barcelona area: the history of its owners, the symbolism of the facades and enter in several buildings if they are open. Discover Puig i Cadafalch in its purest [...] Continue Reading
 • Descobrint a Puig i Cadafalch

  Sortida on repassarem la figura d'en Josep Puig i Cadafalch, arquitecte de referència del modernisme. Visitarem les seves principals obres a l'Eixample barceloní: la història dels seus propietaris, el simbolisme de les façanes i entrarem a diverses finques si són obertes. Descobreix Puig i Cadafalch en estat pur.   Estat: REALITZAT Data: 10 de juny del 2018 [...] Continue Reading
 • Workshop: Coaching Wingwave

  What is Wingwave? The Wingwave or Ww Coaching is a methodology that is used to eliminate blockages that prevent achievement goals. It is based on three pillars: "Test ring" (kinesiology test), E.M.D.R. (motion movement and reprocessing movement eyes) P.N.L. (neuro-linguistic programming). This technique was created by Cora Besser-Siegmund and Harry Siegmund. Benefits of the workshop: [...] Continue Reading
 • Taller: Coaching Wingwave

  Qué es Wingwave? El Coaching Wingwave o Ww es una metodología que sirve para eliminar bloqueos que impiden conseguir objetivos. Se basa en tres pilares: "Test ring" (test de kinesiología), E.M.D.R. (Eyes movimiento desintation and Reprocessing) P.N.L. (Programación neurolingüística). Esta técnica fue creada por Cora Besser-Siegmund y Harry Siegmund.   Beneficios del taller: En el [...] Continue Reading
 • Taller: Coaching Wingwave

  Què és Wingwave? El Coaching Wingwave o Ww és una metodologia que serveix per a eliminar bloquejos que impedeixen aconseguir objectius. Es basa en tres pilars: "Test ring" (test de kinesiologia), E.M.D.R. (eyes moviment desintation and reprocessing) P.N.L. (programació  neurolingüística). Aquesta tècnica va ser creada per Cora Besser-Siegmund i Harry Siegmund.   Beneficis del taller: [...] Continue Reading
 • Sant Jordi dinner

  This year we want this Sant Jordi be very special and that's why we really want you to assist to this dinner in “Can Culleretes”. The restaurant, that is the one of more antiquity of Catalonia, is placed, since 1786, next to the Rambla, between the streets Ferran and Boqueria. Can Culleretes last in time [...] Continue Reading
 • Cena de Sant Jordi

  Este año queremos hacer que este Sant Jordi sea especial y es por eso que os emplazamos a asistir esta cena en Can Culleretes. El restaurante, que es el de más antigüedad de Cataluña, está ubicado, desde el 1786, al lado de  la Rambla, entre las calles Ferran y Boqueria. Can Culleretes perdura en el [...] Continue Reading
 • Sopar de Sant Jordi

  Enguany volem fer que aquest Sant Jordi sigui especial i és per això que us emplacem a assistir aquest sopar a Can Culleretes. El restaurant, que és el de més antiguitat de Catalunya, està ubicat, des del 1786, a tocar la Rambla, entre els carrers Ferran i Boqueria. Can Culleretes perdura en el  temps gràcies [...] Continue Reading
 • 5Th Vennmón anniversary dinner

  What comes to mind when you hear (with a clear and tender voice): -Congratulations!? For us, with  a smile on our face it means a lot of images of people, anniversaries,  achievements, improvements, weddings, important moments of joy that we keep in the best places of our minds.   On the 11th of March, on [...] Continue Reading
 • Cena 5º aniversario Vennmón

  Qué le viene a la cabeza al oír (con voz clara y dulce): -Felicidades !!? A nosotros, dibujando una sonrisa en la cara, nos vienen mil y una imágenes de fiestas de cumpleaños, de logros, de bodas, de momentos importantes y de alegría que guardamos celosamente en el mejor de los rincones. El próximo día [...] Continue Reading
 • Sopar 5è aniversari Vennmón

  Què us ve al cap en sentir (amb veu clara i dolça): —felicitats!!?  A nosaltres, tot dibuixant-se'ns un somriure a la cara, ens vénen mil i una imatges de festes d'aniversari, de fites aconseguides, de casaments, de moments importants i de joia que guardem gelosament en el millor dels racons. El pròxim dia 11 de [...] Continue Reading
 • Dinner: “History and legends from Occitania”

  State: DONE Date: 12 february 2018 Hour: 20.30 h Day limit reservation: 9 february 2018 Contribution: 21 € Places: 25 persones Language: Catalan/spanish Meeting point: La Fleca: Muntaner street, 125, 08036 Barcelona This dinner will be different of the realized up to now, we will have a specific theme. During the dinner will speak about Occitània [...] Continue Reading
 • Sopar: “Història i llegendes Occitanes”

  Estat: REALITZAT Data: 12 de febrer del 2018 Hora: 20.30 h Límit de reserva: 9 de febrer del 2018 Preu: 21 € Places: 25 persones Idioma: Català/castellà Lloc de trobada: La Fleca: Carrer de Muntaner, 125, 08036 Barcelona Aquest sopar serà diferent dels realitzats fins ara, ja que tindrà una temàtica concreta. Així, durant el sopar [...] Continue Reading