• Els jueus, el Call de Barcelona

  A la Barcelona medieval trobem gent de tot arreu: occitans, castellans, francesos, anglesos, italians, etc. La majoria són cristians, però hi ha una important comunitat jueva que viu al Call. Les seves relacions solien ser més cap a la coexistència que cap al conflicte, no obstant això, no van faltar esclats puntuals d’antisemitisme, que van [...] Continue Reading
 • Discovering Puig i Cadafalch

  In this cultural route we will review the figure of Josep Puig i Cadafalch, architect of reference of modernism. We will visit its main worl in the Barcelona area: the history of its owners, the symbolism of the facades and enter in several buildings if they are open. Discover Puig i Cadafalch in its purest [...] Continue Reading
 • Descobrint a Puig i Cadafalch

  Sortida on repassarem la figura d'en Josep Puig i Cadafalch, arquitecte de referència del modernisme. Visitarem les seves principals obres a l'Eixample barceloní: la història dels seus propietaris, el simbolisme de les façanes i entrarem a diverses finques si són obertes. Descobreix Puig i Cadafalch en estat pur.   Estat: ACTIU Data: 1 de setembre del 2018 [...] Continue Reading
 • Descubriendo a Puig i Cadafalch

  Salida donde repasaremos la figura de Josep Puig i Cadafalch, arquitecto de referencia del modernismo. Visitaremos sus principales obras en el Eixample barcelonés: la historia de sus propietarios, el simbolismo de las fachadas y entraremos en varias fincas si son abiertas. Descubre Puig i Cadafalch en estado puro. Estado: ACTIVO Fecha:  1 septimebre del 2018 [...] Continue Reading
 • La muralla del s.XIII enclave y misterios

  Los Misterios de la primera muralla medieval de Barcelona. Partiendo de la Plaza de Catalunya descubriremos el ermitaño que encontró la Moreneta en Montserrat. Bajaremos por las Ramblas parandonos en cada una de las puertas medievales de la muralla del siglo XIII y los puentes con los que se sorteaba la Riera de Mallá. Los [...] Continue Reading
 • La muralla del s.XIII enclavament i misteris

  Els Misteris de la primera muralla medieval de Barcelona. Partint de la Plaça de Catalunya descobrirem l'ermità que va trobar la Moreneta a Montserrat. Baixarem per la Rambla aturant en cadascuna de les portes medievals de la muralla del segle XIII i els ponts amb els quals es sortejava la Riera de Malla. Els Misteris [...] Continue Reading
 • The wall of the 13th century enclave and mysteries

  The Mysteries of the first medieval wall of Barcelona. Starting from the Plaza de Catalunya we will discover the hermit that found the Moreneta in Montserrat. We will go down the Ramblas, stopping at each of the medieval doors of the 13th century wall and the bridges with which the Riera de Mallá was raffled. [...] Continue Reading
 • L’intens olor a mar: la Barceloneta

  La Barceloneta va ser tot aigua fins al s. XVIII. El terreny que actualment ocupa el barri s'ha anat creant amb el temps, començant amb la construcció d'un primer dic al s. XIV i el primer port en el s. XVII quan l'illa de Mayals va quedar unida a la ciutat, on van col·locar la [...] Continue Reading
 • El intenso olor a mar: la Barceloneta

  La Barceloneta fue todo agua hasta el s XVIII. El terreno que actualmente ocupa el barrio se ha ido creando con el tiempo, comenzando con la construcción de un primer dique en el s.XIV y el primer puerto en el s. XVII cuando la Isla de Mayals quedó unida a la ciudad, donde colocaron la [...] Continue Reading
 • The intense scent of the sea: La Barceloneta

  The Barceloneta was all water until the s. XVIII. The land that currently occupies the neighborhood has been created over time, beginning with the construction of a first dam in the s. XIV and the first port in the s. XVII when the island of Mayals was united to the city, where they placed the [...] Continue Reading
 • Paths of slaves

  There are two stages of slaves in Barcelona. One in the Middle Ages, when the slaves meant 10% of the city's population. The other is linked to the commercial activity that was generated with the American colonies at the end of the s. XVIII and in which the figure of "negrer" arose, who captured the [...] Continue Reading
 • Camins d’esclaus

  Hi ha dos períodes d'esclaus a Barcelona. Un a l'Edat Mitjana, quan els esclaus significaven el 10% de la població de la ciutat. L'altra està vinculada a l'activitat comercial que es va generar amb les colònies americanes a finals del s. XVIII i en la qual va sorgir la figura del "negrer", qui capturava els [...] Continue Reading
 • Caminos de esclavos

  Existen dos etapas de esclavos en Barcelona. Una en la Edad Media, cuando los esclavos significaban el 10% de la población de la ciudad. La otra está vinculada a la actividad comercial que se generó con las colonias americanas a finales del s XVIII y en la que surgió la figura del "negrero", quien capturaba [...] Continue Reading
 • Workshop: Coaching Wingwave

  What is Wingwave? The Wingwave or Ww Coaching is a methodology that is used to eliminate blockages that prevent achievement goals. It is based on three pillars: "Test ring" (kinesiology test), E.M.D.R. (motion movement and reprocessing movement eyes) P.N.L. (neuro-linguistic programming). This technique was created by Cora Besser-Siegmund and Harry Siegmund. Benefits of the workshop: [...] Continue Reading
 • Taller: Coaching Wingwave

  Qué es Wingwave? El Coaching Wingwave o Ww es una metodología que sirve para eliminar bloqueos que impiden conseguir objetivos. Se basa en tres pilares: "Test ring" (test de kinesiología), E.M.D.R. (Eyes movimiento desintation and Reprocessing) P.N.L. (Programación neurolingüística). Esta técnica fue creada por Cora Besser-Siegmund y Harry Siegmund.   Beneficios del taller: En el [...] Continue Reading
 • Taller: Coaching Wingwave

  Què és Wingwave? El Coaching Wingwave o Ww és una metodologia que serveix per a eliminar bloquejos que impedeixen aconseguir objectius. Es basa en tres pilars: "Test ring" (test de kinesiologia), E.M.D.R. (eyes moviment desintation and reprocessing) P.N.L. (programació  neurolingüística). Aquesta tècnica va ser creada per Cora Besser-Siegmund i Harry Siegmund.   Beneficis del taller: [...] Continue Reading
 • Sant Jordi dinner

  This year we want this Sant Jordi be very special and that's why we really want you to assist to this dinner in “Can Culleretes”. The restaurant, that is the one of more antiquity of Catalonia, is placed, since 1786, next to the Rambla, between the streets Ferran and Boqueria. Can Culleretes last in time [...] Continue Reading
 • Cena de Sant Jordi

  Este año queremos hacer que este Sant Jordi sea especial y es por eso que os emplazamos a asistir esta cena en Can Culleretes. El restaurante, que es el de más antigüedad de Cataluña, está ubicado, desde el 1786, al lado de  la Rambla, entre las calles Ferran y Boqueria. Can Culleretes perdura en el [...] Continue Reading
 • Sopar de Sant Jordi

  Enguany volem fer que aquest Sant Jordi sigui especial i és per això que us emplacem a assistir aquest sopar a Can Culleretes. El restaurant, que és el de més antiguitat de Catalunya, està ubicat, des del 1786, a tocar la Rambla, entre els carrers Ferran i Boqueria. Can Culleretes perdura en el  temps gràcies [...] Continue Reading
 • 5Th Vennmón anniversary dinner

  What comes to mind when you hear (with a clear and tender voice): -Congratulations!? For us, with  a smile on our face it means a lot of images of people, anniversaries,  achievements, improvements, weddings, important moments of joy that we keep in the best places of our minds.   On the 11th of March, on [...] Continue Reading