• Cena de Sant Jordi

  Este año queremos hacer que este Sant Jordi sea especial y es por eso que os emplazamos a asistir esta cena en Can Culleretes. El restaurante, que es el de más antigüedad de Cataluña, está ubicado, desde el 1786, al lado de  la Rambla, entre las calles Ferran y Boqueria. Can Culleretes perdura en el [...] Continue Reading
 • Sopar de Sant Jordi

  Enguany volem fer que aquest Sant Jordi sigui especial i és per això que us emplacem a assistir aquest sopar a Can Culleretes. El restaurant, que és el de més antiguitat de Catalunya, està ubicat, des del 1786, a tocar la Rambla, entre els carrers Ferran i Boqueria. Can Culleretes perdura en el  temps gràcies [...] Continue Reading
 • Dinner: “History and legends from Occitania”

  State: DONE Date: 12 february 2018 Hour: 20.30 h Day limit reservation: 9 february 2018 Contribution: 21 € Places: 25 persones Language: Catalan/spanish Meeting point: La Fleca: Muntaner street, 125, 08036 Barcelona This dinner will be different of the realized up to now, we will have a specific theme. During the dinner will speak about Occitània [...] Continue Reading
 • Sopar: “Història i llegendes Occitanes”

  Estat: REALITZAT Data: 12 de febrer del 2018 Hora: 20.30 h Límit de reserva: 9 de febrer del 2018 Preu: 21 € Places: 25 persones Idioma: Català/castellà Lloc de trobada: La Fleca: Carrer de Muntaner, 125, 08036 Barcelona Aquest sopar serà diferent dels realitzats fins ara, ja que tindrà una temàtica concreta. Així, durant el sopar [...] Continue Reading
 • Cena: “Historia y leyendas Occitanas”

  Estado: REALIZADO Fecha: 12 de febrero del 2018 Hora: 20.30 h Límite de reserva: 9 de febrero del 2018 Precio: 21 € Plazas: 25 personas Idioma: Catalán/castellano Lugar de encuentro: La Fleca: Calle de Muntaner, 125, 08036 Barcelona Esta cena será diferente de las realizadas hasta ahora ya que tendrá una temática concreta. Durante la [...] Continue Reading
 • Nuevo calendario

  A partir de ahora, a través del calendario de Vennmón, podréis consultar y guardar en vuestro calendario personal todas las actividades programadas. Esperamos que esta herramienta, que nace con la intención de ayudaros a planificar vuestro tiempo, os permita disfrutar todavía más de nuestra asociación. Ir a vennmón calendario Continue Reading
 • New calendar

  From now on, through the Vennmón calendar, you can check and save in your personal calendar all scheduled activities. We hope that this tool, created with the intention of helping you plan your time, will allow you to enjoy even more of our association. Go to Vennmón calendar Continue Reading
 • Nou Calendari

  A partir d'ara, a través del calendari de Vennmón, podreu consultar i guardar en el vostre calendari personal totes les activitats programades. Esperem que aquesta eina, que neix amb la intenció d'ajudar-vos a planificar el vostre temps, us permeti gaudir encara més de la nostra associació. Anar a Vennmón calendari Continue Reading