• Closed for vacation

  From 3rd February to 2nd March 2020 Vennmón language exchange will be closed. Even though, we will carry on doing the cultural routes. The cultural routes are: From the gardens of Gràcia to Lesseps:discovering Gràcia (09th of February from 10.30 to 12.45 h) https://www.vennmon.com/from-the-gardens-of-gracia-to-lesseps-discovering-gracia/ Mysteries, legends and ghosts of Barcelona V (February 22nd from to […]

  Continue Reading
 • Cerrado por vacaciones

  Desde el día 3 de febrero al 2 de marzo del 2020, ambos incluidos, Vennmón intercambios lingüísticos cierra por vacaciones. Sin embargo, seguiremos haciendo las rutas culturales. Las rutas culturales se realizarán los siguientes días: De los jardines de Gràcia a Lesseps: descubriendo Gràcia (09 de febrero, de 10.30 a 12.45 h)https://www.vennmon.com/de-los-jardines-de-gracia-a-lesseps-descubriendo-gracia/ Misterios y leyendas […]

  Continue Reading
 • Tancat per vacances

  Aquest mes de febrer de 2020, des del dia 3 de febrer fins el dia 2 de març,  ambdós inclosos, Vennmón intercanvis lingüístics romandrà tancat per vacances. Tanmateix, continuarem fent les rutes culturals. Les rutes culturals es realitzaran els següents dies: Des dels Jardinets a Lesseps: descobrint Gràcia (09 de febrer de 10.30 a 12.45 […]

  Continue Reading
 • The oil of olive: the liquid gold of the Mediterranean diet

  The oil of olive is one of the pillars of the Mediterranean diet, recognised all over like one of the healthiest and balanced; a gastronomic an age-old culinary tradition that has modelled our landscapes and has marked the rhythm of the time of the rural surroundings along the centuries. With all this, meet enough the [...] Continue Reading
 • L’oli d’oliva: l’or líquid de la dieta mediterrània

  L'oli d'oliva és un dels pilars de la dieta mediterrània, reconeguda arreu com una de les més saludables i equilibrades; una tradició gastronòmica mil·lenària que ha modelat els nostres paisatges i ha marcat el ritme del temps dels entorns rurals al llarg dels segles. Amb tot això, coneixem prou l'anomenat "or líquid"? Quines són les [...] Continue Reading
 • El aceite de oliva: el oro líquido de la dieta mediterránea

  El aceite de oliva es uno de los pilares de la dieta mediterránea, reconocida por todas partes como una de las más saludables y equilibradas; una tradición gastronómica milenaria que ha modelado nuestros paisajes y ha marcado el ritmo del tiempo de los entornos rurales a lo largo de los siglos. Con todo esto, conocemos [...] Continue Reading
 • Mysteries, legends and ghosts of Barcelona (V)

  Discover which ghosts walk through the Boqueria Market, those who stand at the Mosaic of Miró, who raise the curtain in the great Liceu when their doors are close, where Herod's daughters dance, know the mourn of the sad Virreina, or those of the Mauret child, the Sibila de Fortià, the dragon of Colón or [...] Continue Reading
 • Misteris, llegendes i fantasmes de Barcelona (V)

  Descobreix què fantasmes passegen pel Mercat de la Boqueria, els que munten guàrdia al Mosaic de Miró, qui alcen el teló al gran Liceu quan es tanquen les portes, on ballen les filles d'Herodes, coneix els laments de la trista Virreina, o els de l'infant Mauret, la Sibil·la de Fortià, el drac de Colom o [...] Continue Reading
 • Misterios, leyendas y fantasmas de Barcelona (V)

  Descubre qué fantasmas pasean por el Mercado de la Boquería, los que montan guardia en el Mosaico de Miró, quienes alzan el telón en el gran Liceu cuando se cierran sus puertas, donde bailan las  hijas de Herodes, conoce los lamentos de la triste Virreina, o los del niño Mauret, la Sibila de Fortià, el [...] Continue Reading
 • Poblenou, from the roof to the industrial archeology

  On this route, we suggest you discover how this emblematic Barcelona quarter went from being a site full of orchards to an industrial area that ended up being known as "the Catalan Manchester". Cradle of workers' and trade unionist  movements. Its streets hide more than one story to discover as some of the illustrious graves [...] Continue Reading
 • Poblenou, del teulat a l’arqueologia industrial

  En aquesta ruta us proposem descobrir com aquesta emblemàtica barriada de Barcelona va passar de ser un solar ple d'horts a una zona industrial que va acabar sent coneguda com "el Manchester català". Cuna de moviments obrers i sindicalistes. Els seus carrers amaguen més d'una història per descobrir com algunes de les tombes il·lustres del [...] Continue Reading
 • Poblenou, del tejado a la arqueología industrial

  En esta ruta os proponemos descubrir como esta emblemática barriada de Barcelona pasó de ser un solar plagado de huertos a una zona industrial que acabó siendo conocida como “el Manchester catalán”. Cuna de movimientos obreros y sindicalistas. Sus calles esconden más de una historia por descubrir. La idea es descubrir algunas  tumbas ilustres en [...] Continue Reading
 • De los jardines de Gràcia a Lesseps: descubriendo Gràcia

  Gràcia nace en el 1626 cuando se estableció el noviciado de los Carmelitas Descalzos en el Convento de Nuestra Señora de Gràcia, conocido popularmente como Els Josepets porque la advocación de la orden era a San José, y los novicios jovencitos. Este paseo se inicia en "Els Jardinets de Gràcia" y llega hasta la Plaça [...] Continue Reading
 • Des dels Jardinets a Lesseps: descobrint Gràcia

  Gràcia neix en el 1626 quan es va establir el noviciat dels Carmelites Descalços en el Convent de La nostra Senyora de Gràcia, conegut popularment com Els Josepets perquè l'advocació de l'ordre era a San José, i els novicis jovenets. Aquest passeig s'inicia en "Els Jardinets de Gràcia" i arriba fins a la Plaça Lesseps, [...] Continue Reading
 • From the gardens of Gràcia to Lesseps: discovering Gràcia

  Gràcia was born in 1626 when the novitiate of the Discalced Carmelites was established in the Convent of Our Lady of Gràcia, popularly known as Els Josepets because the dedication of the order was to San José, and the young novices. This walk starts at "Els Jardinets de Gràcia" and goes to the Plaça Lesseps, [...] Continue Reading
 • Descubriendo a Puig i Cadafalch

  Salida donde repasaremos la figura de Josep Puig i Cadafalch, arquitecto de referencia del modernismo. Visitaremos sus principales obras en el Eixample barcelonés: la historia de sus propietarios, el simbolismo de las fachadas y entraremos en varias fincas si son abiertas. Descubre Puig i Cadafalch en estado puro. Estado: ACTIVO Fecha:  23 de febrero de 2020 [...] Continue Reading
 • Descobrint a Puig i Cadafalch

  Sortida on repassarem la figura d'en Josep Puig i Cadafalch, arquitecte de referència del modernisme. Visitarem les seves principals obres a l'Eixample barceloní: la història dels seus propietaris, el simbolisme de les façanes i entrarem a diverses finques si són obertes. Descobreix Puig i Cadafalch en estat pur.   Estat: ACTIU Data: 23 de febrer de [...] Continue Reading
 • Christmas Dinner

  As you know, Vennmón celebrates the latest gastronomic event of the year with Christmas dinner. This, besides being special to be the last one, is characteristic to look for (even more) an enjoyable gastronomic experience with your colleagues in the language exchanges, friends and family. The restaurant we have chosen this year is La Lluna. [...] Continue Reading
 • Sopar de Nadal

  Com bé sabeu Vennmón celebra el darrer esdeveniment gastronòmic de l'any amb el sopar de Nadal. Aquest, més enllà de ser especial per a ser el darrer ho és per buscar (més encara) que gaudiu d'una gran experiència gastronòmica amb els companys dels intercanvis lingüístics, amics i família. El restaurant que hem escollit enguany és [...] Continue Reading
 • Cena de Navidad

  Como bien sabéis Vennmón celebra el último evento gastronómico del año con la cena de Navidad. Este, más allá de ser especial para ser el último lo es para buscar (más aún) que disfrute de una gran experiencia gastronómica con los compañeros de los intercambios lingüísticos, amigos y familia. El restaurante que hemos escogido este [...] Continue Reading