• Vennmón retoma la actividad

  Debido el cambio de las restricciones sobre la Covid-19 actualmente se nos permite retomar los intercambios lingüísticos, sin embargo, como las normas cambian de un día para otro, vamos a esperar el 2 de diciembre para reiniciar los intercambios que hacemos por las mañanas. Cuando la situación esté más normalizada retomaremos también los intercambios de […]

  Continue Reading
 • Vennmón reprèn l’activitat

  Degut el canvi de les restriccions sobre la Covid-19 actualment se’ns permet de reprendre els intercanvis lingüístics, però, com les normes canvien d’un dia per l’altre, esperarem el 2 de desembre per reiniciar els intercanvis que fem als matins. Quan la situació estigui més normalitzada reprendrem també els intercanvis dels vespres.  Tot seguit teniu l’enllaç  […]

  Continue Reading
 • Vennmón restarts the activity

    Due to the change in restrictions on Covid-19 we are currently allowed to resume language exchanges, however, as the rules change from one day to the next, we will wait for December 2nd to restart the exchanges we make in the mornings. When the situation is more normalised we will also resume the afternoon [...] Continue Reading
 • Measures of containment COVID-19

  We are addressing all of you to announce that Vennmón language exchanges will interrupt all activity starting tomorrow, October 16 and for a period of fifteen days due to the new measures to contain COVID19 announced by the Government. We will keep you informed of new developments that arise. In principle, we could restart the [...] Continue Reading
 • Mesures de contenció COVID-19

  Ens dirigim a tots vosaltres per anunciar-vos que Vennmón intercanvis lingüístics interromp tota activitat a partir de demà 16 d'octubre i per un període de quinze dies a causa de les noves mesures de contenció de la COVID19 anunciades pel Govern. Us mantindrem informats de les novetats que vagin sorgint. En principi podríem reprendre els [...] Continue Reading
 • Medidas de contención COVID-19

  Nos dirigimos a todos vosotros para anunciaros que Vennmón intercambios lingüísticos interrumpe toda actividad a partir de mañana 16 de octubre y por un periodo de quince días a causa de las nuevas medidas de contención de la COVID19 anunciadas por el Gobierno. Os mantendremos informados de las novedades que vayan surgiendo. En principio podríamos [...] Continue Reading
 • L’intens olor a mar: la Barceloneta

  La Barceloneta va ser tot aigua fins al s. XVIII. El terreny que actualment ocupa el barri s'ha anat creant amb el temps, començant amb la construcció d'un primer dic al s. XIV i el primer port en el s. XVII quan l'illa de Mayals va quedar unida a la ciutat, on van col·locar la [...] Continue Reading
 • El intenso olor de mar: la Barceloneta

  La Barceloneta fue todo agua hasta el s XVIII. El terreno que actualmente ocupa el barrio se ha ido creando con el tiempo, comenzando con la construcción de un primer dique en el s.XIV y el primer puerto en el s. XVII cuando la Isla de Mayals quedó unida a la ciudad, donde colocaron la [...] Continue Reading
 • The intense scent of the sea: La Barceloneta

  The Barceloneta was all water until the s. XVIII. The land that currently occupies the neighborhood has been created over time, beginning with the construction of a first dam in the s. XIV and the first port in the s. XVII when the island of Mayals was united to the city, where they placed the [...] Continue Reading
 • Descobrint a Puig i Cadafalch

  Sortida on repassarem la figura d'en Josep Puig i Cadafalch, arquitecte de referència del modernisme. Visitarem les seves principals obres a l'Eixample barceloní: la història dels seus propietaris, el simbolisme de les façanes i entrarem a diverses finques si són obertes. Descobreix Puig i Cadafalch en estat pur.   Estat: ACTIU Data: 11 d'octubre de 2020 [...] Continue Reading
 • Descubriendo a Puig i Cadafalch

  Salida donde repasaremos la figura de Josep Puig i Cadafalch, arquitecto de referencia del modernismo. Visitaremos sus principales obras en el Eixample barcelonés: la historia de sus propietarios, el simbolismo de las fachadas y entraremos en varias fincas si son abiertas. Descubre Puig i Cadafalch en estado puro. Estado: ACTIVO Fecha:  11 de octubre de 2020 [...] Continue Reading
 • Nuevo grupo Occitano/catalán-castellano

  La cultura y la lengua occitana son bastante desconocidas para una gran parte de la población y es por este motivo que, a partir de ahora, los intercambios lingüísticos de occitano/Catalán-Castellano tendrán un carácter introductorio de la lengua, historia y cultura occitana. Este intercambio durará una hora y hablaremos de: -Introducción a la lengua Occitana [...] Continue Reading
 • New group Occitan/catalan-Spanish

  Occitan culture and language are quite unknown to a large part of the population and it is for this reason that, from now on, the linguistic exchanges of Occitan/Catalan-Spanish will have an introductory character of the Occitan language, history and culture. This exchange will last one hour and we will talk about: -Introduction to the [...] Continue Reading
 • Nou grup occità/català-castellà

  La cultura i la llengua occitana són força desconegudes per a una gran part de la població i és per aquest motiu que, a partir d'ara, els intercanvis lingüístics d'occità/Català-Castellà tindran un caràcter introductori de la llengua, història i cultura occitana. Aquest intercanvi durarà una hora i parlarem de: -Introducció a la llengua Occitana -Els [...] Continue Reading
 • The Jews, the Call from Barcelona

  In medieval Barcelona we find people from all over the world: Occitan, Spanish, French, English, Italian, etc. Most are Christians, but there is an important Jewish community that lives in the “Call”. Their relationships used to be more towards coexistence than to the conflict, however, there were no specific outbreaks of anti-Semitism, which led to [...] Continue Reading
 • Los judíos, el Call de Barcelona

  En la Barcelona medieval encontramos gentes de todas partes: occitanos, castellanos, franceses, ingleses, italianos,etc.  La mayoría son cristianos, pero existe una importante comunidad judía que vive en el Call. Sus relaciones solían tender más hacia la coexistencia que hacia el conflicto. No obstante, no faltaron estallidos puntuales de antisemitismo, que provocaron la "Disputa de Barcelona" [...] Continue Reading
 • Els jueus, el Call de Barcelona

  A la Barcelona medieval trobem gent de tot arreu: occitans, castellans, francesos, anglesos, italians, etc. La majoria són cristians, però hi ha una important comunitat jueva que viu al Call. Les seves relacions solien ser més cap a la coexistència que cap al conflicte, no obstant això, no van faltar esclats puntuals d’antisemitisme, que van [...] Continue Reading
 • De los jardines de Gràcia a Lesseps: descubriendo Gràcia

  Gràcia nace en el 1626 cuando se estableció el noviciado de los Carmelitas Descalzos en el Convento de Nuestra Señora de Gràcia, conocido popularmente como Els Josepets porque la advocación de la orden era a San José, y los novicios jovencitos. Este paseo se inicia en "Els Jardinets de Gràcia" y llega hasta la Plaça [...] Continue Reading
 • Des dels Jardinets a Lesseps: descobrint Gràcia

  Gràcia neix en el 1626 quan es va establir el noviciat dels Carmelites Descalços en el Convent de La nostra Senyora de Gràcia, conegut popularment com Els Josepets perquè l'advocació de l'ordre era a San José, i els novicis jovenets. Aquest passeig s'inicia en "Els Jardinets de Gràcia" i arriba fins a la Plaça Lesseps, [...] Continue Reading
 • From the gardens of Gràcia to Lesseps: discovering Gràcia

  Gràcia was born in 1626 when the novitiate of the Discalced Carmelites was established in the Convent of Our Lady of Gràcia, popularly known as Els Josepets because the dedication of the order was to San José, and the young novices. This walk starts at "Els Jardinets de Gràcia" and goes to the Plaça Lesseps, [...] Continue Reading