Venn Executiu

 • All
 • No categories
 • The Jews, the Call from Barcelona

  In medieval Barcelona we find people from all over the world: Occitan, Spanish, French, English, Italian, etc. Most are Christians, but there is an important Jewish community that lives in the “Call”. Their relationships used to be more towards coexistence than to the conflict, however, there were no specific outbreaks of anti-Semitism, which led to [...] Continue Reading
 • Los judíos, el Call de Barcelona

  En la Barcelona medieval encontramos gentes de todas partes: occitanos, castellanos, franceses, ingleses, italianos,etc.  La mayoría son cristianos, pero existe una importante comunidad judía que vive en el Call. Sus relaciones solían tender más hacia la coexistencia que hacia el conflicto. No obstante, no faltaron estallidos puntuales de antisemitismo, que provocaron la "Disputa de Barcelona" [...] Continue Reading
 • Els jueus, el Call de Barcelona

  A la Barcelona medieval trobem gent de tot arreu: occitans, castellans, francesos, anglesos, italians, etc. La majoria són cristians, però hi ha una important comunitat jueva que viu al Call. Les seves relacions solien ser més cap a la coexistència que cap al conflicte, no obstant això, no van faltar esclats puntuals d’antisemitisme, que van [...] Continue Reading
 • De los jardines de Gràcia a Lesseps: descubriendo Gràcia

  Gràcia nace en el 1626 cuando se estableció el noviciado de los Carmelitas Descalzos en el Convento de Nuestra Señora de Gràcia, conocido popularmente como Els Josepets porque la advocación de la orden era a San José, y los novicios jovencitos. Este paseo se inicia en "Els Jardinets de Gràcia" y llega hasta la Plaça [...] Continue Reading
 • Des dels Jardinets a Lesseps: descobrint Gràcia

  Gràcia neix en el 1626 quan es va establir el noviciat dels Carmelites Descalços en el Convent de La nostra Senyora de Gràcia, conegut popularment com Els Josepets perquè l'advocació de l'ordre era a San José, i els novicis jovenets. Aquest passeig s'inicia en "Els Jardinets de Gràcia" i arriba fins a la Plaça Lesseps, [...] Continue Reading
 • From the gardens of Gràcia to Lesseps: discovering Gràcia

  Gràcia was born in 1626 when the novitiate of the Discalced Carmelites was established in the Convent of Our Lady of Gràcia, popularly known as Els Josepets because the dedication of the order was to San José, and the young novices. This walk starts at "Els Jardinets de Gràcia" and goes to the Plaça Lesseps, [...] Continue Reading
 • Poblenou, from the roof to the industrial archeology

  On this route, we suggest you discover how this emblematic Barcelona quarter went from being a site full of orchards to an industrial area that ended up being known as "the Catalan Manchester". Cradle of workers' and trade unionist  movements. Its streets hide more than one story to discover as some of the illustrious graves [...] Continue Reading
 • Poblenou, del teulat a l’arqueologia industrial

  En aquesta ruta us proposem descobrir com aquesta emblemàtica barriada de Barcelona va passar de ser un solar ple d'horts a una zona industrial que va acabar sent coneguda com "el Manchester català". Cuna de moviments obrers i sindicalistes. Els seus carrers amaguen més d'una història per descobrir com algunes de les tombes il·lustres del [...] Continue Reading
 • Poblenou, del tejado a la arqueología industrial

  En esta ruta os proponemos descubrir como esta emblemática barriada de Barcelona pasó de ser un solar plagado de huertos a una zona industrial que acabó siendo conocida como “el Manchester catalán”. Cuna de movimientos obreros y sindicalistas. Sus calles esconden más de una historia por descubrir. La idea es descubrir algunas  tumbas ilustres en [...] Continue Reading
 • The oil of olive: the liquid gold of the Mediterranean diet

  The oil of olive is one of the pillars of the Mediterranean diet, recognised all over like one of the healthiest and balanced; a gastronomic an age-old culinary tradition that has modelled our landscapes and has marked the rhythm of the time of the rural surroundings along the centuries. With all this, meet enough the [...] Continue Reading
 • L’oli d’oliva: l’or líquid de la dieta mediterrània

  L'oli d'oliva és un dels pilars de la dieta mediterrània, reconeguda arreu com una de les més saludables i equilibrades; una tradició gastronòmica mil·lenària que ha modelat els nostres paisatges i ha marcat el ritme del temps dels entorns rurals al llarg dels segles. Amb tot això, coneixem prou l'anomenat "or líquid"? Quines són les [...] Continue Reading
 • El aceite de oliva: el oro líquido de la dieta mediterránea

  El aceite de oliva es uno de los pilares de la dieta mediterránea, reconocida por todas partes como una de las más saludables y equilibradas; una tradición gastronómica milenaria que ha modelado nuestros paisajes y ha marcado el ritmo del tiempo de los entornos rurales a lo largo de los siglos. Con todo esto, conocemos [...] Continue Reading
 • Christmas Dinner

  As you know, Vennmón celebrates the latest gastronomic event of the year with Christmas dinner. This, besides being special to be the last one, is characteristic to look for (even more) an enjoyable gastronomic experience with your colleagues in the language exchanges, friends and family. The restaurant we have chosen this year is La Lluna. [...] Continue Reading
 • Sopar de Nadal

  Com bé sabeu Vennmón celebra el darrer esdeveniment gastronòmic de l'any amb el sopar de Nadal. Aquest, més enllà de ser especial per a ser el darrer ho és per buscar (més encara) que gaudiu d'una gran experiència gastronòmica amb els companys dels intercanvis lingüístics, amics i família. El restaurant que hem escollit enguany és [...] Continue Reading
 • Cena de Navidad

  Como bien sabéis Vennmón celebra el último evento gastronómico del año con la cena de Navidad. Este, más allá de ser especial para ser el último lo es para buscar (más aún) que disfrute de una gran experiencia gastronómica con los compañeros de los intercambios lingüísticos, amigos y familia. El restaurante que hemos escogido este [...] Continue Reading
 • Christmas lunch

  As you know, Vennmón celebrates the latest gastronomic event of the year with Christmas lunch. This, besides being special to be the last one, is characteristic to look for (even more) an enjoyable gastronomic experience with your colleagues in the language exchanges, friends and family. The restaurant we have chosen this year is La Lluna. [...] Continue Reading
 • Dinar de Nadal

  Com bé sabeu Vennmón celebra el darrer esdeveniment gastronòmic de l'any amb el dinar de Nadal. Aquest, més enllà de ser especial per a ser el darrer, ho és perquè es busca (més encara) que gaudiu d'una gran experiència gastronòmica amb els companys dels intercanvis lingüístics, amics i família. El restaurant que hem escollit enguany [...] Continue Reading
 • Comida de Navidad

  Como bien sabéis Vennmón celebra el último evento gastronómico del año con la comida de Navidad. Este, más allá de ser especial por ser el último lo es para buscar (más aún) que disfrute de una gran experiencia gastronómica con los compañeros de los intercambios lingüísticos, los amigos y la familia. El restaurante que hemos [...] Continue Reading
 • Cena 6º aniversario Vennmón

  Qué le viene a la cabeza al oír (con voz clara y dulce): -Felicidades !! A nosotros, dibujando una sonrisa en la cara, nos vienen mil y una imágenes de fiestas de cumpleaños, de logros, de bodas, de momentos importantes y de alegría que guardamos celosamente en el mejor de los rincones. El próximo día [...] Continue Reading
 • Sopar 6è aniversari Vennmón

  Què us ve al cap en sentir (amb veu clara i dolça): —felicitats!! A nosaltres, tot dibuixant-se'ns un somriure a la cara, ens vénen mil i una imatges de festes d'aniversari, de fites aconseguides, de casaments, de moments importants i de joia que guardem gelosament en el millor dels racons. El pròxim dia 05 d'abril, [...] Continue Reading