Venn Media

 • All
 • No categories
 • The medieval Barcelona of the Ribera neighborhood

  Come to discover the sounds, smells and colours of the medieval Barcelona on the neighborhood of La Ribera, where we will see the majestic Sta. Maria del Mar, discovers the "carasas" of the city, the magic sword of the Vilardell,  why of the name of Argenteria to one of the streets of the neighborhood, what [...] Continue Reading
 • La Barcelona medieval del barri de la ribera

  Vine a descobrir els sons, olors i colors de la Barcelona medieval del barri de la Ribera, on s'aixeca majestuosa Sta. Maria del Mar, descobreix les "carasas" de la ciutat, l'espasa màgica dels Vilardell, el per què del nom de Argenteria a un dels carrers del barri, què era el Fossar de els Moreres, el [...] Continue Reading
 • La Barcelona medieval del barrio de la ribera

  Ven a descubrir los sonidos, olores y colores de la Barcelona medieval del barrio de La Ribera, donde se levanta majestuosa Sta. Maria del Mar, descubre las "carasas" de la ciudad, la espada mágica dels Vilardell, el por qué del nombre de Argenteria a una de las calles del barrio, qué era el Fossar de [...] Continue Reading
 • Modernisme 1, el “Quadrat d’OR”

  Avui oferim als vennmonians un recorregut per l'arquitectura més emblemàtica i significativa del modernisme a Barcelona, en aquesta ocasió les que discorren pròximes a l'anomenat "Quadrat d'Or". Aquesta ruta és la primera d'una sèrie de 5 itineraris culturals que exploren l'arquitectura modernista, un dels moviments artístics més prolífics de la ciutat comtal. Què inclou el [...] Continue Reading
 • Modernism 1, “El Quadrat d’OR”

  Today we offer the Vennmónians a tour of the most emblematic and significant modernism architecture in Barcelona. This tour will take place through the so-called "Quadrat d'Or". This tour explore modernism architecture, one of the most prolific artistic movements in the city. What does the price of the activity includes? The tour itinerary (not including [...] Continue Reading
 • Modernismo 1, el “Quadrat d’OR”

  Hoy ofrecemos a los Vennmónianos un recorrido por la arquitectura más emblemática y significativa del modernismo en Barcelona, en esta ocasión las que discurren próximas al llamado "Quadrat d'Or"". Esta ruta es la primera de una serie de 5 itinerarios culturales en los que exploraremos la arquitectura modernista, uno de los movimientos artísticos más prolíficos [...] Continue Reading
 • Conventos, fábricas y estampado de indianos (Raval I)

  El barrio del Raval está situado en el lado poniente de Las Ramblas de Barcelona, limitado por el Paralelo y las Rondas de San Pablo y San Antonio, así como por la calle Pelai. La actual configuración del barrio está íntimamente ligada con al dominación romana, que determinó la consolidación y nueva construcción de toda [...] Continue Reading
 • Convents, factories and indiana textile (Raval I)

  The neighbourhood of “Raval” is situated in the left side of the Rambles of Barcelona, limited by the Parallel and the Ronda Sant Pau and Sant Antoni, as well as for the street Pelai. The current configuration of the neighbourhood is intimately tied with to the roman domination, that determined the consolidation and new building [...] Continue Reading
 • Convents, fàbriques i estampat d’indians (Raval I)

  El barri del Raval està situat al costat de ponent de les Rambles de Barcelona, limitat pel Paral·lel i les Rondes de Sant Pau i Sant Antoni, així com pel carrer Pelai. L'actual configuració del barri està íntimament lligada amb la dominació romana, que va determinar la consolidació i  la nova construcció de tota una [...] Continue Reading
 • Sons, olors i colors de la Barcelona medieval

  Sons, olors i colors de la Barcelona medieval és un itinerari cultural  que servirà per re-conèixer la nostra ciutat, fer una immersió lingüística i estrènyer llaços afectius entre tots les assistents. Així doncs, us proposem un recorregut per la ciutat que intenta marcar un ritme urbà col·locant el primer rellotge públic. Vols saber on? Descobrirem [...] Continue Reading
 • Sounds, smells and colors of the medieval Barcelona

  An itinerary that will re-learn our city, take a language immersion and strengthen emotional ties between all participants. We propose a tour of the scents, colors and sounds of medieval Barcelona, a city that tries to schedule an urban rhythm placing the first public clock. Do you want to know where? Discover the Square cabbage [...] Continue Reading
 • Sonidos, olores y colores de la Barcelona Medieval

  Un itinerario que servirá para re-conocer nuestra ciudad, hacer una inmersión lingüística y estrechar lazos afectivos entre todos los asistentes. Os proponemos un recorrido por los olores, colores y sonidos de la Barcelona medieval, una ciudad que intenta marcar un ritmo urbano colocando el primer reloj público. ¿Quieres saber dónde? Descubriremos la plaza de las [...] Continue Reading
 • Sopar a O’Retorno2

  Ens fa molta il·lusió comunicar-vos aquest sopar de retrobament de tots els grups lingüístics i que també ens servirà per fer el sopar de “Nadal” que varem deixar pendent.     El sopar consistirà amb : Lacón Patates Braves Pop Gallec Mariscada   Els postres i els cafès van a compte de qui els demani. [...] Continue Reading
 • Dinner at O’Retorno2

  We're excited to announce a reunion dinner for all language groups and also we will celebrate the Christmas dinner that we couldn’t do before. The dinner  menu will be: Lacón Bravas Gallego squit Seafood plate   The dessert and the coffee, tea, snaps… is not included on the price. State: DONE Date: 19th  January 2018 Hour: [...] Continue Reading
 • Cena en O’Retorno2

    Nos hace mucha ilusión comunicaros esta cena de reencuentro de todos los grupos lingüísticos y que también nos servirá para hacer la cena de "Navidad" que dejamos pendiente. La cena consistirá en: Lacón Patatas Bravas Pulpo Gallego Mariscada   Los postres, así como los cafés, no están incluidos en el precio de la cena. [...] Continue Reading
 • Workshop: How to treat anxiety

  In this workshop we will teach you how to handle anxiety using 2 different methods: "tapping and Mindfullness (MF).   What is Mindfulness (MF)? MF means "full attention". One way to focus on the present moment. There are different exercises (respiratory and other) that help us achieve these valuable moments that allow us to become [...] Continue Reading
 • Taller: Com tractar l’ansietat

  En aquest taller ens ensenyaran com gestionar l’ansietat mitjançant 2 mètodes diferents: “tapping i Mindfullness( MF).   Què és el Mindfulness(MF)? MF vol dir "atenció plena". Una manera de centrar-nos en el moment present. Hi ha diferents exercicis (respiratoris i altres) que ens ajuden a aconseguir aquests moments valuosos que ens permeten prendre consciència del [...] Continue Reading
 • Taller: Cómo tratar la ansiedad

  En este taller nos enseñarán cómo manejar la ansiedad mediante 2 métodos diferentes: "tapping y mindfullness (MF).   ¿Qué es el Mindfulness (MF)? MF significa "atención plena". Una manera de centrarnos en el momento presente. Hay diferentes ejercicios (respiratorios y otros) que nos ayudan a conseguir estos momentos valiosos que nos permiten tomar conciencia de [...] Continue Reading
 • How to capture your creativity on a painting

  In this workshop, we will know, among other things, the methodology of work when dealing with a creative project. So, we’re going to talk about these  topics: -Holdering supports: walls, canvases, where it will be painted. - Belts that will be used: waxes, oil paintings etc -The subject you want to paint: knowing what you [...] Continue Reading
 • Com plasmar la teva creativitat en un llenç

  En aquest taller de pintura coneixerem, entre altres coses, la metodologia de treball a l’hora d’encarar un projecte creatiu. Així, tractarem els següents temes:  -Suports que s’utilitzen: parets, llenços, en definitiva, a on es pintarà. -Pintures que s’utilitzen: ceres, pintures, olis, aquarel·les.  -El tema que vols pintar: saber què vols pintar és transcendental per tal [...] Continue Reading