ANGLÈS

Dilluns Tarda

Hora:  De 20:00 a 22.00h

Nom del local: La Fleca

Preu de l’intercanvi: 3 €

Descripció: Fleca, bar, cafeteria, lloc tranquil i acollidor on podem conversar. Us hi esperem a tots!

Direcció: La Fleca, Carrer de Muntaner, 125, 08036 Barcelona