CASTELLÀ-ITALIÀ

Dijous Tarda

Horari:  De 20:00 a 22.00 h

Nom del local: La Fleca 

Aportació: 3 €

Descripció: Fleca, bar, cafeteria, lloc tranquil i acollidor on podem conversar. Us hi esperem a tots!

Direcció: La Fleca, Carrer de Muntaner, 125, 08036 Barcelona